wrapper

 

 

 Соревнования
Специальной Олимпиады СПб
по настольному теннису     
Место проведения: Санкт-Петербург
Дата проведения: 7,8 сентября 2015 года

 

Настольный
теннис

 

ПРОТОКОЛ  №  1
Девочки до 15 лет

№№
пп

Фамилия Имя
Регион

1

2

3

4

5

6

очки

соотн.

место

 1.

Каракаш Мария
СКШ-676

 

 1

 1

 1

 1

 5

1\10 

 

0:2 

0:2 

1:2 

 0:2

0:2 

 2.

Ручкина Ирина
СКШ-657

 

 1

 2

 1

 1

 7

4\7

2:0 

 

 0:2 

2:1 

0:2 

 0:2

 3.

Шаврина Ольга
СКШ-231

 2

 

 1

 1

 7

4\6

5

2:0

 2:0

 

0:2  

0:2  

0:2  

 4.

Яхнева Александра
СКШ-231

 2

 2

 

 1

 1

 7

5\7

III

2:1

1:2  

 2:0

 

 0:2 

 0:2 

 5.

Белокопытова Надежда
СКШ-37

 2

 2

 2

 

 1

 9

 8\2

 II

2:0 

2:0

2:0

2:0

 

0:2 

 6.

Афроничева Екатерина
СКШ-37

 2

 2

 

 10

 10\0

 I

2:0 

2:0

 2:0

2:0 

2:0

 

 

ПРОТОКОЛ  №  2
Мальчики до 15 лет
Дивизион I

№№
пп

Фамилия Имя
Регион

1

2

3

очки

соотн.

место

 1.

Детков Александр
СКШ-487

 

 2

 2

 4

6\0

I

 

3:0 

3:0

 2.

Можаев Николай
СКШ-37

 

 2

 3

3\3

II

0:3 

 

 3:0 

 3.

Романов Григорий
СКШ-231

 1

 

 2

0\6

III

0:3

 0:3

 

 

ПРОТОКОЛ  №  3
Мальчики до 15 лет
Дивизион II  

№№
пп

Фамилия Имя
Регион

1

2

3

4

очки

соотн.

место

 1.

Юревич Маир
СКШ-231

 

 1

 2

 2

 5

8\3 

I

 

2:3 

3:0 

3:0 

 2.

Кожевников Игорь
СКШ-432

 

 2

 1

 5

8\5

II

3:2 

 

 3:1 

2:3 

 3.

Абушаев Тимир
СКШ-22

 0

1

 

 3

3\9

4

0:3

 1:3

 

2:3  

 4.

Починков Владимир
ЦСРИ Красногвардейский

 1

2

 2

 

 5

6\4

III

0:3

3:2  

 3:2

 

 

ПРОТОКОЛ  №  4
Мальчики до 15 лет
Дивизион III

№№
пп

Фамилия Имя
Регион

1

2

3

4

очки

соотн.

место

 1.

Тимохин Максим
СКШ-37

 

 2

 2

 2

 6

9\0 

I

 

3:0 

3:0 

3:0 

 2.

Зейналов Канан
СКШ-18

 

 1

 1

 3

0\9

4

0:3 

 

 0:3 

0:3 

 3.

Козлов Сергей
СКШ-22

 1

2

 

 5

6\3

II

0:3

 3:0

 

3:0  

 4.

Давыдов Павел
СКШ-22

 1

2

 1

 

 4

3\6

III

0:3

3:0 

 0:3

 

 

ПРОТОКОЛ  №  5
Мальчики до 15 лет
Дивизион IV

№№
пп

Фамилия Имя
Регион

1

2

3

очки

соотн.

место

 1.

Римант Максим
СКШ-231

 

 1

 1

 2

1\6

III

 

1:3 

0:3 

 2.

Романов Ярослав
СКШ-22

 

 1

 3

3\4

II

3:1 

 

 0:3 

 3.

Пьянков Артем
СКШ-676

 2

2

 

 4

6\1

I

3:1

 3:0

 

 

ПРОТОКОЛ  №  6
Мальчики до 15 лет
Дивизион V

№№
пп

Фамилия Имя
Регион

1

2

3

очки

соотн.

место

 1.

Козлов Борис
СКШ-22

 

 2

 2

 4

6\0

I

 

3:0 

3:0 

 2.

Седнин Никита
СКШ-676

 

 2

 3

3\3

II

0:3 

 

 3:0

 3.

Дубняков Александр
СКШ-676

 1

1

 

 2

0\6

III

0:3

 0:3

 

 

ПРОТОКОЛ  №  7
Женщины 16 лет и старше
Дивизион I

№№
пп

Фамилия Имя
Регион

1

2

3

очки

соотн.

место

 1.

Бетлинская Надежда
СКШ-18

 

 2

 2

 4

6\0

I

 

3:0 

3:0 

 2.

Коломиец Светлана
СКШ-46

 

 2

 3

3\3

II

0:3 

 

 3:0

 3.

Клезович Екатерина
СКШ-37

 1

1

 

 2

0\6

III

0:3

 0:3

 

 

ПРОТОКОЛ  №  8
Женщины 16 лет и старше
Дивизион II

№№
пп

Фамилия Имя
Регион

1

2

3

очки

соотн.

место

 1.

Васильева Марина
ПНИ-3

 

 2

 1

 3

3\3

II

 

3:0 

0:3 

 2.

Румянцева Ольга
ПНИ-10

 

 1

 2

0\6

III

0:3 

 

 0:3

 3.

Бухалова Елена
ПНИ-10

 2

2

 

 4

6\0

I

3:0

 3:0

 

 

ПРОТОКОЛ  №  9
Женщины 16 лет и старше
Дивизион III

№№
пп

Фамилия Имя
Регион

1

2

3

очки

соотн.

место

 1.

Ребетникова Зоя
ПНИ-3

 

 2

 2

 4

6\4

I

 

3:2

3:2

 2.

Абрамова Валерия
ПНИ-3

 

 2

 3

5\3

II

2:3 

 

 3:0

 3.

Попова Наталья
ПНИ-10

 1

1

 

 2

2\6

III

2:3

 0:3

 

 

ПРОТОКОЛ  №  10
Женщины 16 лет и старше
Дивизион IV

№№
пп

Фамилия Имя
Регион

1

2

3

очки

соотн.

место

 1.

Гвоздева Вера
ПНИ-3

 

 1

 1

 2

6\6

III

 

0:3

0:3

 2.

Чашина Наталья
ПНИ-10

 

 1

 3

4\3

II

3:0 

 

 1:3

 3.

Михайлова Елена
ПНИ-10

 2

2

 

 4

6\1

I

3:0

 3:1

 

 

ПРОТОКОЛ  №  11
Женщины 16 лет и старше
Дивизион V

№№
пп

Фамилия Имя
Регион

1

2

3

4

очки

соотн.

место

 1.

Ульянова Виктория
СКШ-231

 

 2

 2

 2

 6

9\0 

I

 

3:0 

3:0 

3:0 

 2.

Циось Елена
ПНИ-4

 

 2

 2

 5

6\6

II

0:3 

 

 3:1

3:2 

 3.

Лебедева Лариса
ПНИ-4

 1

1

 

 4

4\6

III

0:3

 1:3

 

3:0  

 4.

Соколова Кристина
СКШ-22

 1

1

 1

 

 3

2\9

4

0:3

2:3 

 0:3

 

 

ПРОТОКОЛ  №  12
Мужчины 16 лет и старше
Дивизион I

№№
пп

Фамилия Имя
Регион

1

2

3

очки

соотн.

место

 1.

Стрельцов Артем
ПНИ-7

 

 2

 2

 4

6\0 

I

 

3:0 

3:0 

 2.

Соколов Евгений
ЦСРИ Красногвардейский

 

 1

 2

0\6

III

0:3 

 

 0:3

 3.

Кузенков Анатолий
ПНИ-10

 1

2

 

 3

3\3

II

0:3

 3:0

 

 

ПРОТОКОЛ  №  13
Мужчины 16 лет и старше
Дивизион II

№№
пп

Фамилия Имя
Регион

1

2

3

очки

соотн.

место

 1.

Соколов Константин
СКШ-657

 

 2

 2

 4

6\0 

I

 

3:0 

3:0 

 2.

Нагибин Иван
ЦСРИ Красногвардейский

 

 1

 2

2\6

III

0:3 

 

 2:3

 3.

Кондратьев Вадим
ЦСРИ Красногвардейский

 1

2

 

 3

3\5

II

 

ПРОТОКОЛ  №  14
Мужчины 16 лет и старше
Дивизион III

№№
пп

Фамилия Имя
Регион

1

2

3

очки

соотн.

место

 1.

Устарбеков Расул
ЦСРИ Красногвардейский

 

 1

 2

 3

4\5 

II

 

1:3

3:2

 2.

Орлов Вадим
ПНИ-3

 

 2

 4

6\1

I

3:1 

 

 3:0

 3.

Алтухов Алексей
ПНИ-3

 1

1

 

 2

2\6

III

2:3

 0:3

 

 

ПРОТОКОЛ  №  15
Мужчины 16 лет и старше
Дивизион IV

№№
пп

Фамилия Имя
Регион

1

2

3

очки

соотн.

место

 1.

Васильев Александр
ПНИ-10

 

 2

 1

 3

3\4 

III

 

3:1

0:3

 2.

Звонников Максим
ПНИ-4

1

 

 2

 3

4\3

I

1:3 

 

 3:0

 3.

Андросов Дмитрий
СКШ-676

 1

1

 

 3

3\3

II

3:0

 0:3

 

 

ПРОТОКОЛ  №  16
Мужчины 16 лет и старше
Дивизион V

№№
пп

Фамилия Имя
Регион

1

2

3

4

очки

соотн.

место

 1.

Ханин Михаил
ЦСРИ Калининский

 

 1

 2

 1

 4

5\6 

III

 

2:3 

3:0 

0:3 

 2.

Франев Игорь
ПНИ-3

 

 2

 1

 5

8\7

II

3:2 

 

 3:2

2:3 

 3.

Перов Алексаандр
ЦСРИ Калининский

 1

1

 

1

 3

2\9

4

0:3

 2:3

 

0:3  

 4.

Ермоленко Сергей
ПНИ-10

 2

2

 2

 

 6

9\4

I

3:2

3:2 

 3:0

 

 

Главный судья - А.А Пуйто

Главный секретарь - Л.А.Аничкова